Kattunger vi har fått frem her i oppdrettet 

N Eikerskogen 

Nye kull vil komme :)