Honey Bunny

Honey Bunny

Honey Bunny er en blåmasket hunnkatt. Hun er genrasjon 1 her i oppdrettet. Hun er etter linjene til DK Sanctus Angeli Bell 

Navn : N Eikerskogens  Honey Bunny

Farge : SBI a Blåmasket 

Født :  27 april 2017

Blodtype : A 

Vekt : 3.9 kg 

Mor:  DK Sanctus Angeli Bell SBI a

Far : NO Damitas Brian Adams SBI n