N Eikerskogens Arvesølv SBI a21

Arvesølv

N Eikerskgens Arvesølv  er en blåtabbymasket hunkatt. Hun er genrasjon 3 her i oppdrettet og er etter linjene til DK Sanctus Angeli Bell

Hun er femte    datter etter Loki :) 

 

Fakta : 

Navn : N Eikerskogens  Arvesølv  

Farge : SBI a21 blåtabbymasket 

Født : 21 mars 2019 

Blodtype : 

Mor:  N Eikerskogens Narnia   SBI a 

Far : CaTaLis Loki SBI n21