S Backkaras Bonfire Heart SBI n
Han ble far til 3 kull i oppdrettet mitt 2019.
8 avkom hvor 2 jenter har blitt beholdt

N Eikerskogens Tabasco SBI e21
Han fikk et kull her på N Eikerskogen
Det ble 5 unger hvor en sønn er beholdt

CaTaLis Loki SBI n21
Han fikk 3 kull med 13 unger tilsammen. 2 jenter har blitt beholdt.

Arthur van de Simona’s SBI a
Han fikk 3 kull her i oppdrettet. Det ble 10 unger hvor jeg beholder 2 jenter.