Kattunger fra N Eikerskogen

Her kan dere se tidligere ungekull som har blitt født og oppvokst hos N Eikerskogen. Linken på venstre side er det bilder av ungene i forskjellige aldre.


Here you cansee previouslitterthat hasbeenbornand raisedinNEikerskogen.The linkon the left sidethere arepicturesof the kidsatdifferentages.

 • A kullet 2009
  Dette er Ellas første kull. Ungene vokste opp i Oslo. Far er GIC S*Kalltappans Saxton Soccer. Kullet består av: Armanium, Amilie, Anastasia og Amanda

 • B Kullet 2009
  Dette er Spartas første kull. Ungene vokste opp i Mo i Rana hos fòrvært. Far er IC S*Vita Husets Silverado
  Kullet består av Blue Paramount og Black Diamond.

 • C Kullet 2009
  Dette er Ellas andre kull. ungene vokste opp i Oslo. Far er GIC S*Kalltappans Saxton Soccer
  Kullet består av Casimodo, Cascada og Cold Frost

 • D kullet 2009
  Dette er Allys første kull på Eikerskogen. Ungene vokste opp i Lier hos en fòrværtsfamilie. Far til kullet er N Snøportalens Entertaining Elvis.
  Kullet består av Diablo, Donna, Desibelle og Dolce Vita

 • E Kullet 2010
  Dette er Spartas siste ungekull i N Eikerskogen. Far til kullet er N Almasys Pelle
  Kullet består av Ever After, Esmeralda og Evil Rose

 • F Kullet 2011
  Dette er Cold Frost sitt første kull. Far er CH N Northern Ice Diablo. Kullet består av Fernando, Fahrenheit og Forbidden Love

 • G kullet 2011 Dette er Allys siste kull på Eikerskogen. Ungene vokste opp i Lier hos en fòrværtsfamilie. Far til kullet er Ch N Northern Ice Diablo
  Kullet består av Guinnie in a bottle, Gaselle og Ghostbuster

 • H kullet 2011 Dette er Saras siste kull på Eikerskogen. Ungene vokste opp i Nøtterøy hos en fòrværtsfamilie. Far til kullet er Ch N Northern Ice Diablo
  Kullet består av Hit Wonder, Havanna, Hennesy og Hello Kitty

 • I Kullet 2012 Dette er Fridas første kull på Eikerskogen. Ungene vokser opp i Vestfossen hos moren min. Far til kullet er N Skjeseths Diego .
  Kullet består av Indian Summer. Indiana Jones, Iron King og Iron Man

 • J Kullet 2012
  Dette er Cold Frost sitt andre kull. Far er CH N Northern Ice Diablo. Kullet består av James Dean og Jusie Fruit

 • K Kullet 2013
  Dette er Dolce Vitas første kull. Far er S*Backkaras Mango Man. Kullet består av Kruella Devil • L Kullet 2013
  Dette er Gunnie in a Bottle sitt første kull. Far er Mar-Ljungs Rune. Kullet består av Lord Liam, Lion King, Lucky Luke og Lightning Thief


 • M Kullet 2013
  Dette er Fridas andre kull på Eikerskogen. . Far til kullet er Backkaras Lamborghini
  Kullet består av Maxwell, Milow og Moonlight Lady

 • N Kullet 2013

  Mor er N Eikerskogens Evil Rose Far er CH N Northern Ice Diablo Kullet består av : Navaro SBI a, Nemesis SBI c21 og Nimbus SBI b21

 • O Kullet 2013

  Mor er N Eikerskogens Dolce Vita Far er CH N Northern Ice Diablo

 • P Kullet 2014

  Mor er N Eikerskogens Forbidden Love Far er (N)Axanias Diezel Kullet består av Pandora SBI h21 Peter Pan SBI b21 og Pretty Scary Silver Fairy SBI a

 • Q Kullet 2014

  Mor N Eikerskogens Gunnie in a Bottle
  Far S*Backkaras Beach Boy
  Kullet består av : Queen of the Night SBIc21 Queen of the Shadows SBIc21 og Queen of the Frozen Lake SBIc

 • R Kullet 2014

  Mor N Eikerskogens Dolce Vita
  Far N Khanikatts Ask

  Kullet består av ; N Eikerskogens Rise of the Lion SBI b21

 • S Kullet 2014

  Mor er N Eikerskogens Forbidden Love Far er (N)Axanias Diezel Kullet består av SnowBall SBI e21 Saint or a Sinner SBI a21 Starlight SBI g21 og Spell of the Dark Woods SBI n

 • T Kullet 2015
  Mor er N Eikerskogens Kruella Devil
  Far er IND* Backkaras Beach Boy
  Kullet består av TinTin SBI e21 Twisted Little Star SBI b21 og Thunderstorm SBI c21

 • U Kullet 2015

  Mor N Eikerskogens Gunnie in a Bottle
  Far (N)Axanias Diezel Kullet består av Urban SBI c21 Uzma SBI a21 og Ursula SBI a

 • V Kullet 2015
  Mor CH N Eikerskogens Pretty Scary Silver Fairy
  Far SE* Shery Darlings Bruce The Boss Kullet består av Victoria's Secret SBI n og Valentino SBI b

 • W og X Kullet 2015
  W kullet er Winnie the Pooh SBI b21
  Mor: N Eikerskogens Kruella Devil SBI j21 Far: NO*Damita`s Brian Adams SBI n
  X Kullet er X-mann SBI a og Xanadu SBI a
  Mor: DK Sanctus Angeli Bell SBI a Far:Backkara's Bonfire Heart, SBI n

 • Y Kullet 2015
  Y kullet består av Yogi Bear, Yes Man og Yasmine
  Mor: N Eikerskogens Gunnie in a Bottle
  Far: NO*Damita`s Brian Adams

 • Z Kullet 2016
  Zootropia SBI n
  Mor: CH N Eikerskogens Pretty Scary Silver Fairy
  Far : NO*Damita`s Brian Adams

 • A2 Kullet 2016
  Alice in Wonderland SBI a21 Achilles SBI a21 Annabelle SBI a21 og Another Love SBI a21
  Mor: DK Sanctus Angeli Bell SBI a
  Far: N Eikerskogens Saint or Sinner SBI a21

 • B2 Kullet 2016
  Betty Boop SBIb
  Bend it like Becham SBIb
  Mor: CH N Eikerskogens Spell of the Dark Woods SBI n
  Far: NO*Damita`s Brian Adams

 • C2 Kullet 2016
  Charlie von Choco SBI c21
  Coco von Choco SBI a21
  Mor: N Eikerskogens Queen of the Frozen Lake SBI c
  Far: N Eikerskogens Saint or Sinner SBI a21

 • D2 Kullet 2016
  Kullet består av :
  Dreamgirl SBI b, Daenerys Targaryen SBI n21, Daredevil SBI c21 og Deadpool SBI b21

  Mor: N Eikerskogens Kruella Devil SBI j21 Far: NO*Damita`s Brian Adams SBI n

 • E2 Kullet 2016
  Kullet består av :
  Eros SBI n, Eliad SBI n , Ella Enchanted SBI c og Edward Saksehånd SBI a
  Mor: N Eikerskogens Xanadu SBIa Far: NO*Damita`s Brian Adams SBI n

 • F2 Kullet 2017
  Kullet består av Felissimo SBI n og Fairy of the Woods SBI n
  Mor: CH N Eikerskogens Spell of the Dark Woods SBI n
  Far: NO*Damita`s Brian Adams

 • G2 kullet 2017
  Kullet består av :
  Gandalf SBI b Gossip Girl SBI b Gypsy Girl SBI n og Galexy SBI c
  Mor: N Eikerskogens Gunnie in a Bottle
  Far: NO*Damita`s Brian Adams

 • H 2 Kullet 2017
  Kullet består av N Eikerskogens  Honey Bunny og Honey Pie
  Mor: DK Sanctus Angeli Bell SBI a
  Far: NO*Damita`s Brian Adams

 • I 2 kullet 2017
  Kullet består av : N Eikerskogens Into the Woods SBIa , Isblomst SBIn21 og Ibrahim SBI n21
  Mor: N Eikerskogens Daenerys Targaryen SBI n21
  Far :Backkara's Bonfire Heart, SBI n

 • J 2 kullet 2017
  Kullet består av : (N) Eikerskogens Jet Set SBI a, Joline SBI n, Jo Jo SBI a 21 og Just go with it SBI n 21
  Mor : (N) Eikerskogens Alice in Wonderland SBI a21
  Far : NO*Damita's Brian Adams SBI n

 • L 2 Kullet 2017
  Kullet består av (N) Eikerskogens La Vida de Loca SBI a
  Mor: CH (N) Eikerskogens Pretty Scary Silver Fairy SBI a
  Far : NO*Damita's Brian Adams SBI n

 • K 2 kullet 2017
  Kullet består av (N) Eikerskogens Keliha SBI a 21, Kalesi SBI a 21, Kenzo SBI n og Knock Out SBI a
  Mor : (N) Eikerskogens Gunnie in a Bottle SBI c21
  Far Ca Ta Li's Loki SBI n21

 • M 2 kullet 2017
  Kullet består av : (N) Eikerskogens Master Mind SBI c, Magnum SBI b, Mother of Dragons SBI h
  Mor: S*Linéahuset's Sweet Julieth SBI h
  Far: IDP*Backkara's Beach Boy SBI b

 • N 2 kullet 2017
  Kullet består av : (N) Eikerskogens Narnia SBI a, Nelson SBI a, Nutramino SBI a, Natrium SBI a og Nøtte-Liten SBI n
  Mor : N Eikerskogens Xanadu SBI a
  Far : NO*Damita's Brian Adams SBI n

 • O 2 kullet 2017
  Kullet består av :(N) Eikerskogens Octavia SBI g 21 og Olympia SBI a 21
  Mor: (N) Eikerskogens Starlight SBI g21
  Far :Backkara's Bonfire Heart SBI n

 • P 2 kullet 2017
  Kullet består av : Pinocchio SBI b21, Picasso SBI a, Penelope SBI b og Peggy Sue SBI c21.
  Mor N Eikerskogens Gunnie in a Bottle SBI c21
  Far : Backkara's Bonfire Heart, SBI n

 • Q 2 kullet 2018 født 4 feb
  Kullet består av Queen of Darkness SBI n21, Queen of Hearts SBI b og Quick Step SBI b21
  Mor : CH N Eikerskogens Spell of the Dark Woods SBI n
  Far : CaTaLis Loki SBI n21

 • R2 kullet 2018 født 23 april
  Kullet består av Rawalpindi SBI c21, Rwanda SBI a og Rebellius SBI a21
  Mor : N Eikerskogens Into the Woods SBI a
  Far : CaTaLis Loki SBI n21

 • S2 kullet 2018 født 8 mai
  Kullet består Stratos SBI b og Snøperle SBI C
  Mor : N Eikerskogens Queen of the Frozen Lake SBI C
  Far: S*Backkaras Bonfire Heart SBI N

 • T2 Kullet 2018 født 7 juni
  Kullet består av Turban SBI a Tel Aviv SBI c og Tunisia SBI n
  Mor: N Eikerskogens Gypsy Girl
  Far: S*Backkaras Bonfire Heart SBIn

 • N Eikerskogens Tabasco født 5 juni 2018
  Mor: S*Linéahuset's Sweet Julieth SBI h
  Far: CaTaLis Loki SBI n21

 • U2 kullet 2018 født 11 August
  Kullet består av Urbanius SBI n21, Urango SBI b, Usain SBI b21 og Usain SBI b21
  Mor : N Eikerskogens Xanadu SBI a
  Far : CaTaLis Loki SBI n21

 • V 2 kullet 2018 født 17 August
  Kullet består av Virona SBI n21 og Villblomst SBI n21
  Mor : N Eikerskogens Lavida de Loca SBI a
  Far : CaTaLis Loki SBI n21

 • W2 Kullet 2018 er født 30 September
  Kullet består av White Walker SBI n og Whinterfell SBI n
  Mor: N Eikerskogens Mother of Dragons SBI h
  Far: Arthur van de Simona’s SBI a

 • X2 kullet 2018 er født 11 oktober
  Kullet består av Xantos SBI n, Xantana SBI a21, Xena SBI a21 og Xenobia SBI n21
  Mor: N Eikerskogens Just go whit it SBI n21
  Far: S* Backkara's Bonfire Heart SBI n

 • Y 2 Kullet 2019 er født 10 Februar
  Kullet består av Yahoo SBI n Ylva SBI n Yellow Willow SBI n
  Mor: N Eikerskogens Mother of Dragons SBI h
  Far CaTaLis Loki SBI n21

 • Z 2 Kullet 2019 er født 10 mars
  Kullet består av Zaragon SBI a og Zaroman SBI a21
  Mor: CH N Eikerskogens Kruella Devil SBI j21
  Far: S Backkaras Bonfire Heart SBI n

 • A 3 Kullet 2019 er født 21 mars
  Kullet består av Apollo SBI n Avakado SBI n21 Aquamann SBI a21 og Arvesølv SBI a21
  Mor : N Eikerskogens Narnia
  Far: CaTaLis Loki

 • B3 kullet 2019 er født 16 mai.
  Kullet består av Big Fish SBI n Bilbo Baggings SBI n21, Black Hunter SBI n21 Breaking Bad SBI n21 Belisia SBI a21 og Bella Libell SBI b21
  Mor N Eikerskogens Just go whit it SBI n21
  Far CaTaLis Loki SBI n21

 • C3 kullet 2019 er født 4 juli.
  Kullet består av : Cornelia SBI g21, Citrus Flower SBI j21, Cold Case SBI c21, Cold Spirit SBI c21 og Chasing the Sun SBI a21.
  Mor: N Eikerskogens Alice in Wonderland SBI a21
  Far: N Eikerskogens Tabasco SBI e21

 • D3 kullet 2019 ble født 9 juli.
  Kullet består av
  N Eikerskogens Dragonfly SBI n21, Dacota SBI n, Darius SBI n og Dorian SBI n
  Mor: N Eikerskogens Queen of Darkness SBI n21
  Far: S Backkaras Bonfire Heart SBI n

 • E3kullet er født 26 august.
  Kullet består av N Eikerskogens Euphoria SBI a, Ellos SBI a Eregon SBI a og Eventor SBI a
  Mor N Eikerskogens Narnia SBI a
  Far Arthur van de Simona’s SBI a

 • F3 kullet er født 29 august 2019
  Kullet består av N Eikerskogens Ferguson SBI a og Fairy of the Forest SBIa

  Mor N Eikerskogens Honey Bunny SBI a
  Far S Backkaras Bonfire Heart SBI n

 • G3 Kullet 2019 ble født 24 oktober 2019
  Kullet består av N Eikerskogens Gypsy Queen SBI a21 og Grizzly Bear SBI a 21
  Mor :CH N Eikerskogens Rawalpindi SBI c21
  Far: Arthur van de Simona’s SBI a

 • H3 kullet 2019 ble født 19 november 2019. Kullet består av N Eikerskogens Hazard SBI n, Harlequin SBI n, Hendrix SBI n og Hunter SBI n21
  Mor: N Eikerskogens Queen of Darkness SBI n21
  Far: Arthur van de Simona’s SBI a

 • I 3 Kullet 2020 ble født 25 Januar 2020. Kullet består av N Eikerskogens Ivory King SBI a og Indian Warrior SBI a 21
  Mor N Eikerskogens Xenobia SBI n21
  Far Arthur van de Simona’s SBI a

 • N Eikerskogens J og K kullet 2020
  J kullet består av N Eikerskogens Jewel in the forest SBI b. Mor er N Eikerskogens Villblomst SBI n21
  K kullet består av N Eikerskogens King of Hearts SBI n og N Eikerskogens Konstantin SBI n.
  Mor N Eikerskogens Yellow Willow SBI n
  Far til kullene er S Backkaras Bonfire Heart SBI n.

 • L 3 Kullet ble født 25 April 2020
  Kullet består av N Eikerskogens Labello SBI n21 Libella SBI n21 Lucy Lue SBI n21 og Lady of the Woods SBI n21
  Mor: N Eikerskogens Bella Libell SBI b21 og Far: S Backkaras Bonfire Heart SBI n

 • M3 kullet ble født 23 mai 2020
  Kullet består av N Eikerskogens Mowgli, Martini Rosso, Malaysia og Maleficent
  Mor: N Eikerskogens Xenobia
  Far: Arthur van de Simona’s

 • N3 kullet ble født 1 juni 2020
  Kullet består av N Eikerskogens Nosferatu SBI b
  Mor : CH N Eikerskogens Honey Bunny SBI a og Far S * Backkaras Bonfire Heart SBI n

 • Q3 kullet 2020 ble født 2 oktober.
  Kullet består av Quadis, Qatar, Queen Bee og Quino
  Mor
  CH IT*Desirèe Finibus Terrae SBI f
  Far
  NO*HIGHGROVE'S BRAVEHEART FREEDOMS FELIX.

 • R3 kullet er født 27 september 2020
  Kullet består av Rosetta, Rudolph, Raphael og Raffaello
  Mor N Eikerskogens Bella Libell SBI b21
  Far Arthur van de Simona’s SBI a

 • S3 kullet ble født 8 februar 2021
  Kullet består av Sangria og Senorita
  Mor er N Eikerskogens Dragonfly Sbi n21
  Far er Lv Gentle Tomson Silverado SBI n

 • T3 kullet ble født 6 mars 2021
  Kullet består av Tamigo Sbi n21 Tempo sbi a Tudor sbi n21 og Tutti Frutti Sbi b21
  Mor : Ch N Eikerskogens Villblomst Sbi n21
  Far N Eikerskogens Chasing the Sun SBI a21

 • U3 kullet ble født 29 mars 2021
  Kullet består av Unleash the Dragon SBI c21 og Untamed Heart SBI a21
  Mor N Eikerskogens Gipsy Queen SBI a21 og N Eikerskogens Chasing the Sun SBI a21

 • V3 kullet ble født 3 april 2021
  Kullet består av Valhall SBI c og Vivaldi SBI b
  Mor : N Eikerskogens Jewel in the Forest SBI b
  Far: Lv Gentle Tomson Silverado SBI n

 • W3 kullet ble født 24 april 2021
  Kullet består av Wild at Heart SBI a og Wish Upon a Star SBIa21
  Mor N Eikerskogens Fairy of the Forest SBI a21
  Far N Eikerskogens Chasing the Sun SBI a21

 • X3 kullet ble født 9 mai 2021
  Kullet består av Xentra SBI n, Xun SBI n og Xzavier SBI n21
  Mor N Eikerskogens Lady of the Woods SBI n21
  Far LV*Gentle Tomson Silverado SBI n

 • Y3 Kullet ble født 31 mai 2021
  Kullet består av Yggdrasil SBI n og Ybert SBI d
  Mor :CH IT*Desirèe Finibus Terrae SBI f
  Far : N Eikerskogens King of Hearts SBI n

 • Z3 Kullet ble født 4 august 2021 Kullet består av N Eikerskogens Zooella SBI a21
  Mor N Eikerskogens Maleficent SBI a21
  Far: (N) Eikerskogens Chasing the Sun SBI a21

 • A4 kullet ble født 21 oktober 2021
  Kullet består av N Eikerskogens Akropolis SBI n, Altinn SBI n21, Athena SBI n og A Pretty Little Liar SBI n21
  Mor: CH IT*Desirèe Finibus Terrae SBI f
  Far: S*RESPONS ARMANI DIAMOND SBI n21

 • B4 kullet ble født 23 oktober 2021
  Kullet består av N Eikerskogens Bravissimo SBI n
  Mor: N Eikerskogens Euphoria SBI a
  Far: S*RESPONS ARMANI DIAMOND SBI n21

 • C4 kullet ble født 29 januar 2022
  Kullet består av N Eikerskogens Cruel Intentions SBI b21
  Far (NO) NRR LO 157139 IDP*Backkara's Beach Boy SBI b
  Mor (NO) NRR LO 170701 (N) Eikerskogens Kruella Devil SBI j 21

 • D4 Kullet ble født 1 februar 2022
  Kullet består av N Eikerskogens Drop Dead Diva SBI f og Djamel SBI n
  Far (NO) NRR LO 157139 IDP*Backkara's Beach Boy SBI b
  Mor (NO) NRR LO 198721 (N) Eikerskogens Queen Bee SBI f

 • E4 Kullet ble født 6 februar 2022
  Kullet består av N Eikerskogen Endless Rose SBI n21 Electronica SBI n og Esme SBI n
  Far (NO) NRR LO 198878 S*Respons Armani Diamond SBI n 21
  Mor (NO) NRR LO 194328 (N) Eikerskogens Gypsy Queen SBI a 21

 • F4 kullet ble født 24 februar 2022
  Kullet består av N Eikerskogens Fairy Dust SBI n , French Kisser SBI n og Fancy Boy SBI n
  Far (NO) NRR LO 197783 (N) Eikerskogens Phoenix SBI n
  Mor (NO) NRR LO 193969 (N) Eikerskogens Fairy of the Forest SBI a

 • G4 kullet ble født 10 mars 2022
  Kullet består av N Eikerskogens Green Fairy Dust SBI n21 og Green Goblin SBI b21
  Far (NO) NRR LO 198878 S*Respons Armani Diamond SBI n 21
  Mor (NO) NRR LO 197978 (N) Eikerskogens Once Upon a Time SBI a 21

 • H 4 kullet 2022
  Kullet består av :
  N Eikerskogens Hylleblomst SBI n
  N Eikerskogens Hortensia SBI n21
  N Eikerskogens Hillbilly SBI n
  Far (NO) NRR LO 194677 LV*Gentle Tomson Silverado SBI n
  Mor (NO) NRR LO 196710 (N) Eikerskogens Lady of the Woods SBI n 21

 • I 4 kullet ble født 25 mai 2022
  Kullet består av N Eikerskogens Interstella SBI n21, Illiminatus SBI a21, Into the Unknown SBI a21 Into the Wild SBI a
  Far (NO) NRR LO 157139 IDP*Backkara's Beach Boy SBI b
  Mor (NO) NRR LO 196647 (N) Eikerskogens Maleficent SBI a 21