N Eikerskogens Villblomst SBI n21

N Eikerskogens Villblomst

N Eikerskgens Villblomst   er en bruntabbymasket hunkatt. Hun er genrasjon 6 her i oppdrettet og er etter linjene til S Asiscos Amira

Hun er tredje  datter etter Loki :) 

 

Fakta : 

Navn : N Eikerskogens  Villblomst 

Farge : SBI n21 bruntabbymasket 

Født : 17 august   2018 

Blodtype : 

Mor:  N Eikerskogens Lavida de Loca  SBI a 

Far : CaTaLis Loki SBI n21

  • Mor: N Eikerskogens Lavida de Loca SBI a

  • Far: CaTaLis Loki SBI n21