Gutta Z :)

Z 2 kullet 2019

Z 2 kullet ble født 10 mars 2019.  

Kullet består av to gutter. 

N Eikerskogens Zaragon SBI a

N Eikerskogens Zaroman SBI a21

Kullet er 3 generasjon her i oppdrettet. 

 

N Eikerskogens Zarogon SBI a Reservert

N Eikerskogens Zaroman SBI a21
Blir i Oppdretet

  • Mor N Eikerskogens Kruella Devil SBI j21

  • S Backkaras Bonfire Heart SBI n